Evaluering​

​Vindblæs Friskole og børnehave har altid udviklingen for øje. Derfor foregår der en kontinuerlig evaluering af vores pædagogiske og didaktiske arbejde.

Evalueringen forekommer i mange forskellige former, herunder selvevaluering samt lovpligtige.

​​

Afgangsprøver

Der afholdes hvert år afgangsprøver i 9. klasse. I finder herunder skolens resultater, samt den socioøkonomiske reference.

Vindblæs Friskole

Tilsynserklæring

I henhold til friskoleloven påhviler der et ansvar fra forældrekredsen at føre tilsyn med skolens virksomhed i forhold til at leve op til hvad der kræves i folkeskolen. Forældrekredsen vælger en tilsynsførende for en periode af to år. Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling.

Den tilsynsførende udarbejder hvert år en rapport.

Skolens tilsynsførende er på nuværende tidspunkt :  Elin Juul Hedegaard

Tilsynserklæring

Selvevaluering

Vindblæs Friskole og børnehave foretager kontinuerligt en selvevaluering ud fra særlige fokuspunkter, som hvert år udvælges af lærerne og ledelsen.

Hvert år laves ligeledes en opfølgningsplan ud fra de valgte evalueringspunkter.

I skoleåret 2020/2021 har fokuspunktet for selvevaluering været Støtteundervisning

Der anvendes forskellige former af støtte. Social- og faglig støtte. Herunder tilbydes elever på mellemtrinet et VAKS-forløb i forhold til læsning og stavning. Ligeledes anvendes der årlige test til at vurdere elevernes individuelle niveau. Eleverne har haft stort udbytte af støtteundervisningen og givet lærerne mulighed for at køre en to-lærerordning. På denne måde har det været muligt at niveauopdele undervisningen. Den sociale støtte har været god for eleverne i indskoling i forhold til at lære at gå i skole.

I skoleåret 2021/2022 vil fokuspunktet for selvevaluering være  Fravær - Læse- skrivestrategi og Inklusion


Undervisningsmiljø

Der laves hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering. Her vil der forelægge en vurdering af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Ligeledes udarbejdes der en handlingsplan i forhold til de konstaterede problemer.

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen