Evaluering​

​Vindblæs Friskole og børnehave har altid udviklingen for øje. Derfor foregår der en kontinuerlig evaluering af vores pædagogiske og didaktiske arbejde.

Evalueringen forekommer i mange forskellige former, herunder selvevaluering samt lovpligtige.

​​

Afgangsprøver

Der afholdes hvert år afgangsprøver i 8. og 9. klasse. I linket herunder finder I skolens resultater, samt den socioøkonomiske reference. I kan ligeledes finde andelen af elever, der overgår direkte til en ungdomsuddannelse. Vær i den forbindelse opmærksom på, at dette tal kun tæller elever, der fortsætter på en erhvervsuddannelse eller et gymnasium, og ikke de elever, der fortsætter på efterskole, som vi har en del af. 

Vindblæs Friskole

Tilsynserklæring

I henhold til friskoleloven påhviler der et ansvar fra forældrekredsen at føre tilsyn med skolens virksomhed i forhold til at leve op til hvad der kræves i folkeskolen. Forældrekredsen vælger en tilsynsførende for en periode af to år. Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling.

Den tilsynsførende udarbejder hvert år en rapport.

Skolens tilsynsførende er på nuværende tidspunkt :  Elin Juul Hedegaard

Tilsynserklæring

Selvevaluering

Vindblæs Friskole og børnehave foretager kontinuerligt en selvevaluering ud fra særlige fokuspunkter, som hvert år udvælges af lærerne og ledelsen.

I skoleåret 2022/2023 vil fokuspunktet for selvevaluering være Fravær og Læse- skrivesteknologier

Fravær

Vi vil i skoleåret have fokus på fravær. Vi ønsker at reducere mængden af fravær på hele skolen, da vi gennem vores løbende evaluering på lærer- og klasseteammøder oplever bekymrende fravær hos enkelte elever. 

Derfor vil vi tage kontakt til forældrene, når en elev har bekymrende fravær. Det er klasselæreren der sammen med skolelederen vurderer, hvornår fravær er bekymrende. Der vil derefter blive indkaldt til en omsorgssamtale, hvor vi sammen lægger en plan for, hvordan vi forbedrer fremmødet, og hvad skolen kan gøre for at hjælpe med det. 

Ved længerevarende eller fortsættende fravær har vi mulighed for at indkalde til et "Undersøgende Team møde" (UTM), hvor også PPR inddrages. 

Det er en løbende proces, hvor vi hele tiden evaluerer ved behov og sætter ind netop der, hvor behovet er. 

Læse/skrive-teknologier (LST)

Vi har i et stykke tid forsøgt at have fokus på LST, men forskellige faktorer har gjort, at vi gennem vores evaluering på skoleårets sidste lærermøde ikke føler, at vi er kommet i mål endnu. 

Derfor vil lærerene og pædagogerne løbende i dette skoleår blive opgraderes i deres kompetencer. Vi har afsat en pædagogisk dag, hvor lærerne vil blive undervist i, hvad det vil sige at benytte LST, hvilke udfordringer det kan give, og hvordan vi bedst muligt inkluderer det i alle fag. ​

Derudover har vi fokus på den enkelte elev i klasseteammøder, hvor vi sammen med læsevejleder følger op på indsatserne. 

Undervisningsmiljøvurdering på Vindblæs Friskole og børnehave i skoleåret 2021/2022

På Vindblæs Friskole og børnehave har vi anvendt vækstmodellen til at foretage undervisningsmiljøvurderingen.

Vækstmodellen er baseret på et menneskesyn, hvor konflikter og problemer ses som en mulighed for udvikling igennem dialog.

Vækstmodellen baseres på:

-​Et problem og et ønske om forandring

-​Et værdigrundlag, hvor alle arbejder sammen om den enkeltes trivsel med respekt for familiens, skolens og andres ressourcer.

-​Dialog, hvor vi taler om, hvad der er godt, udfordringer, nye muligheder og derfra laver aftaler.

Det er med alle elever gennemgået, hvad undervisningsmiljø er. Her er det blevet understreget, at det både kan have med de mennesker som omgiver skolen, samt de fysiske omgivelser som eksempelvis lokaler, toiletter og legeplads.

Undervisningsmiljøvurderingen er bygget op efter samme model, men tilpasset til de forskellige afdelinger.

Der er taget udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvad går godt? / Hvad fungerer godt?

Hvad går ikke så godt? / Hvad fungerer ikke så godt?

Hvad kan vi gøre ved problemet? / Hvad drømmer I om?

Indskolingen

Hvad går godt?

-​At der er en stor legeplads

-​Gode lærere

-​Vi lærer noget

-​Gode kammerater

-​Emneuger er sjove

-​At have ferie

-​At vi må lave ting i ”Krea” i SFOen

-​At vi har timer, hvor vi hygger

-​”Maddag” i SFOen

-​Matematikfessor

-​Frikvarter

-​Idræt, engelsk og musik er godt

-​Læsebånd

-​Dejligt at gå ture

-​At vi kender elever fra andre klasser

-​En god bus og en sød chauffør

Hvad kan vi gøre bedre?

-​Varmere vand i idræt

-​Gerne mere inde i idræt

-​Døre som selv lukker

-​Svævebanen skal repareres

-​Flere træer på legepladsen

-​Flere bolde

-​Flere gynger

-​Frugtordningen må gerne komme tilbage

-​Mulighed for at arbejde på gangen

-​Toilet lugter lidt

-​Træls man ikke må cykle på skolen

Mellemtrin

Hvad er godt?

-​Dejligt med egen bus.

-​Få elever i klassen.

-​Det er nemt at lære noget og vi lærer meget.

-​Når vi bruger hallen og skolekøkkenet.

-​Ingen mobberi.

-​Friske, glade og positive voksne - deres humør smitter.

-​Vores udflugter og lejrture.

Hvad er ikke så godt?

-​Radiatorerne virker ikke så godt.

-​Stolene er dårlige og giver ondt i kroppen efter en hel skoledag.

-​Toiletterne er beskidte.

-​For mange lektier.

-​Ikke nok udendørsaktiviteter.

-​Kedeligt skolearbejde.

-​Bedre klassefordeling

-​Busplanen giver meget ventetid.

Hvad kan vi gøre?

-Gøre rent på toiletterne, når vi har brugt dem.

-Lave radiatorproblemerne.

-​Købe nye stole.

-​Flere bolde til skolen (eller klasserne) og et bedre parkourområde.

-​Man må være i hallen i pauserne - gårdvagtskema, der tilgodeser dette.

-​Bygge større lokaler.

-​Lave mere mad i køkkenet.

-​Have mere undervisning udenfor.

Overbygning

Hvad fungerer godt?

-​De små pauser

-​Når vi må bruge faglokaler

-​Gode stole i lokalerne

-​Gode kammerater

-​Gåture fungerer som en god pause

-​God variation i undervisning

-​Ekskursioner i fagene er lærerige

-​Hyggehjørner med tæpper og tag på

-​Arbejdspladser på gangen

-​Arrangementer (eksempelvis Halloween, musical, emneuger)

Hvad kunne fungere bedre?

-​Overbygningen mangler ting udenfor

-​Temperaturen kunne være mere stabil i nogle lokaler

-​Mobilskabe er irrelevante

-​Læsebånd fungerer ikke

-​Ingen fysisk aktivitet i timerne

-​Vinduernes skal kunne holdes åbne

-​Flere bolde

-​Basketbane

-​Fodboldbanen

-​Ønske om flere fysiske bøger

-​Mørklægningsgardiner

-​Ikke tysk sidst på dagen

Hvad kan vi gøre for at gøre det bedre?

-​Mere variation i undervisningen

-​Stramme holdere i vinduerne

-​Købe flere bolde

-​Bygge basketbane ved hallen

-​Må anvende hallen i frikvarteret

-​Nye radiatorer

-​Dørlukkere på dørene

-​Bedre lokalefordeling

-​Bygge noget med halvtag udenfor

-​Mobiltelefonerne kunne være i tasken

-​Ny jord og græs på fodboldbanen

-​Købe mørklægningsgardiner til klasserne

-​Flere idrætsaktiviteter med andre skoler

-​Flere bænke udenfor

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​ 22/23

August måned:

​8/8: Skolestart

9.-10/8: Introtur udskolingen 

17/8: 6.kl på tur til AROS

17/8: Bestyrelsesmøde

18/8: Sommerfest kl 17-20

23/8: Forældremøde udskoling og 1.kl

24/8: Frimærket på bustur

Uge 35: 9.kl tager til Berlin

30/8: Foreningsfestival 3.-4.kl

30/8: Forældremøde 3.kl

September

1/9: Forældremøde Frimærket

6/9: Naturens dag 1.-3.kl

6/9: Verdensholdet 4.-5.kl

7.-9/9: 8.kl tager til København

12/9: Forældremøde mellemtrin

17/9: Arbejdslørdag

19.-21/9: Foto på skolen og børnehaven

20/9: Omlagt dag: Trafik

22/9: Vikingeløb 7.kl

26/9: Bestyrelsesmøde

27/9: Aftenskole på AROS (7.-9.kl)

Oktober

3/10: Omlagt dag: Job og erhverv

Uge 41: Emneuge

14/10: Skolernes motionsdag

Uge 42: Efterårsferie

27/8: Halloweenarrangement på skolen

29/10: Halloween i børnehaven

November

3/11: 7.kl med præsterne i Viborg

5/11: Pædagogisk dag 

7/11: Bestyrelsesmøde

9/11: Rådet for sikker trafik

9/11: Uddannelsesaften 8.-9.kl

18/11: 3.-4.kl ved saltcenteret

21/11: Skolen i biografen 0.-2.kl

24/11: Juleklippedag

23/11: Aftenskole på Aalborg teater - Oliver Twist (7.-9.kl)

25/11: Julestue

December

Uge 50: T-prøver for 8.-9.kl

20/12: Juleafslutning

Januar

​Uge 2: 8.-9.kl arbejder med projekt

Februar

Uge 5 og 6: Teateruger

Torsdag 9/2: Præmiere og skolefest

Uge 7: Alle holder vinterferie

24/2: Fastelavn og Skakdag

Marts

Uge 13: Emneuge for hele skolen og Introkurser for 8.kl

31/3: Rynkebyløb

April

Uge 14: Påskeferie (SFO og børnehave er åben mandag-onsdag)

16/4: Konfirmation 7.kl elever

21/4: Omlagt dag: 1.hjælp

21/4: SSP-arrangement 7.-9.kl

25/4: Offentliggørelse af udtræk til eksamen

27/4: Generalforsamling med spisning

Maj

Uge 18: Skr. prøver starter

10/5: Omlagt dag: Kroppen

10/5: Aftenskole 7.-9.kl

17/5: Fællesspisning i børnehaven

26/5: 9.kl sidste skoledag

Juni

Uge 23: Lejrskoleuge og praktik for 8.kl

20/6: Dimission med spisning

23/6: Sidste skoledag inden sommerferien

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen