Om Frimærket

Børnehaven Frimærket ved Vindblæs Friskole har plads til 44 børn fra 3-6 år.  Børnehaven ligger ca. 200 m fra Vindblæs Friskole og består af to huse Lillebo og Troldebo. Begge huse ligger placeret på store naturgrunde.​

Fokus i Frimærket ligger på natur og udeliv. Her er der grundlag for at tilgodese børnenes forskelligheder, kreativitet, koncentration, motorik, sundhed og sociale relationer via naturopleveler.​

I Frimærket mødes det enkelte barn som det unikke menneske, det er. Pædagogikken er tilrettelagt således, at hverdagen er tryg for børnene og bærer præg af varme og omsorg. Vi prioriterer anerkendelse og respekt for den enkelte og deres familier højt. Der er plads til forskellighed i fællesskabet, et fællesskab som vi værner om og dyrker i det daglige blandt børnene, men også iblandt forældrene via forskellige arrangementer og praktiske arbejdsopgaver i løbet af året.​

Børnene er fordelt i to huse. I Lillebo opholder de yngste børn sig, og i Troldebo holder de ældste børn til. Troldebo er således base for børnene det sidste år inden skolestart. Med denne opdeling er det muligt at tilgodese både yngste- og ældstegruppens udvikling og tilpasse udfordringer ud fra udviklingstrin.​

Vi åbner og lukker i vores hovedhus ”Lillebo”. Det betyder, at alle børn møder ind her.  I løbet af morgenen går ældstegruppen i Troldebo for at gøre klar til dagens udeliv. Senere på dagen samles ældste og yngstebørn igen på vores store naturgrund.​

Udelivet er det gennemgående tema i børnehaven Frimærket - herunder de fire elementer jord, luft, ild og vand. Disse fire elementer er overvældende i børnehøjde, ganske fascinerende, lærerige og lige ved hånden i naturen rundt om Frimærket. Her opholder børnene sig det meste af deres tid i børnehaven. Vi er ude fra morgen til sen eftermiddag hver dag og prioriterer fri leg og kreativ udfoldelse.​​

Vi bestræber os på, at børnene får optimale læringsbetingelser. Børnenes oplevelse af at tid og sted forsvinder, fordi de er optaget af at undersøge verden og virkeligheden i børnehøjde omkring dem og ikke af det digitale univers og menneskeskabte legefigurer. Fantasien får frit spil.​

Legen er grundlæggende for læring i børnehøjde. I uderummet i Frimærket tilstræber vi, at der er plads og voksenguidning til at styrke børnenes fælles fantasilege.​

Der fremkommer ikke altid et færdigt fysisk produkt, som kan fremvises når børnene har eksperimenteret, leget og lært. Her mener vi, det vigtigste er at tilgodese børnenes førstehåndsopleveler og erfaringer med omverdenen. Dette er ikke altid synligt. ​

Det er i uderummet at aktiviteter og udvikling foregår. Pædagogikken er tilrettelagt således, at børnene oplever uderummet på første parket med natur og sanseoplevelser hele dagen hver dag.​

 Ved Troldebo er der et udeområde, hvor kun de ældste børn opholder sig.​

Alle dage året rundt foregår de pædagogiske aktiviteter og leg i uderummet kun afbrudt af bl.a. børnenes frokost og særlige udvalgte pædagogiske aktiviteter, hvor børnene i mindre grupper opholder sig inde.​

Lillebo

Her er der særligt fokus på den nære relation og omsorg. Det tager tid at vænne sig til at gå i børnehave. Vi øver dagens rutiner og struktur. Vi øver os i at tage tøj/sko på og af, åbne madpakke og være en del af et fællesskab. Vi øver også i at lege fri leg og at bruge fantasien.​

Vi øver os i hvordan man passer på sine kammerater, og hvordan man er gode venner. Venskaber og nære sociale relationer opstår og udvikles allerede mens børnene er små. Der bindes særlige bånd til kammerater, som børnene skal være sammen med i mange år fremover.​

Vi kigger op på Troldebo og børnene glæder sig til at blive store. ​

Den sidste tid, inden børnene skal være i Troldebo, går vi derop mindst en gang ugentligt, så børnene kan vænne sig til de nye og dog kendte omgivelser og voksne. Det er altid særligt at blive stor.​

Troldebo

Alt, hvad der øves i Lillebo, øves også fortsat i Troldebo. Nu med lidt større krav - men naturen, eksperimenteren og leg i dagligdagen er fortsat bærende element.​

Ud over at kunne tilrettelægge udfordringerne til de ældste børn er formålet i Troldebo også at give børnene den bedste start og glidende overgang fra børnehave til skole.​

Det helt særlige fokus i Troldebo ligger på at få årgangen sammentømret og øvet de sociale spilleregler. ​

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​ 22/23

August måned:

​8/8: Skolestart

9.-10/8: Introtur udskolingen 

17/8: 6.kl på tur til AROS

17/8: Bestyrelsesmøde

18/8: Sommerfest kl 17-20

23/8: Forældremøde udskoling og 1.kl

24/8: Frimærket på bustur

Uge 35: 9.kl tager til Berlin

30/8: Foreningsfestival 3.-4.kl

30/8: Forældremøde 3.kl

September

1/9: Forældremøde Frimærket

6/9: Naturens dag 1.-3.kl

6/9: Verdensholdet 4.-5.kl

7.-9/9: 8.kl tager til København

12/9: Forældremøde mellemtrin

17/9: Arbejdslørdag

19.-21/9: Foto på skolen og børnehaven

20/9: Omlagt dag: Trafik

22/9: Vikingeløb 7.kl

26/9: Bestyrelsesmøde

27/9: Aftenskole på AROS (7.-9.kl)

Oktober

3/10: Omlagt dag: Job og erhverv

Uge 41: Emneuge

14/10: Skolernes motionsdag

Uge 42: Efterårsferie

27/8: Halloweenarrangement på skolen

29/10: Halloween i børnehaven

November

3/11: 7.kl med præsterne i Viborg

5/11: Pædagogisk dag 

7/11: Bestyrelsesmøde

9/11: Rådet for sikker trafik

9/11: Uddannelsesaften 8.-9.kl

18/11: 3.-4.kl ved saltcenteret

21/11: Skolen i biografen 0.-2.kl

24/11: Juleklippedag

23/11: Aftenskole på Aalborg teater - Oliver Twist (7.-9.kl)

25/11: Julestue

December

Uge 50: T-prøver for 8.-9.kl

20/12: Juleafslutning

Januar

​Uge 2: 8.-9.kl arbejder med projekt

Februar

Uge 5 og 6: Teateruger

Torsdag 9/2: Præmiere og skolefest

Uge 7: Alle holder vinterferie

24/2: Fastelavn og Skakdag

Marts

Uge 13: Emneuge for hele skolen og Introkurser for 8.kl

31/3: Rynkebyløb

April

Uge 14: Påskeferie (SFO og børnehave er åben mandag-onsdag)

16/4: Konfirmation 7.kl elever

21/4: Omlagt dag: 1.hjælp

21/4: SSP-arrangement 7.-9.kl

25/4: Offentliggørelse af udtræk til eksamen

27/4: Generalforsamling med spisning

Maj

Uge 18: Skr. prøver starter

10/5: Omlagt dag: Kroppen

10/5: Aftenskole 7.-9.kl

17/5: Fællesspisning i børnehaven

26/5: 9.kl sidste skoledag

Juni

Uge 23: Lejrskoleuge og praktik for 8.kl

20/6: Dimission med spisning

23/6: Sidste skoledag inden sommerferien

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen