​Årets gang

​Her finder i en oversigt over faste begivenheder i løbet af året.

Februar

Musical

 • Tirsdag i 5. og 6. lektion orienteres eleverne om årets musical
 • Musicaluge – starter onsdag.
 • Alle fra 0. til 9. klassedeltager i forløbet.
 • Ændrede mødetider – Mere information på Intra.
 • Premiere torsdag aften i uge 6. onsdag formiddag afholdes generalprøve
 • 2. klasses forældre bager til fælles kagebord
 • Bestyrelsen står for at samle penge ind for kage og kaffe.
 • 6. klasse sælger is og sodavand.
 • Oprydning efter kaffebord står 7. klasse og deres forældre for.

Fastelavn/skakdag

 • 4. klasse arrangerer fastelavn for Frimærket, 0.-1.- 2.- og 3. klasse. Der vil komme en invitation på Intra. Dagen starter med udklædning i medbragt tøj og fælles sminkeværksted. Derefter afholder 4. klasse forskellige lege, konkurrencer og tøndeslagning. Ingen almindelig undervisning den dag for disse klasser.
 • Resten af skolen afvikler en skakdag, som ender med kåring af den aktuelle skakmester.

Vinterferie i uge 7. Skole og SFO holder lukket

​​

Marts/April

Skole/hjem samtaler efter behov.

 • Lærerne vil sende besked til de familier, vi har behov for at tale med.
 • Der vil være mulighed for, at alle kan tilmelde sig en skole/hjemsamtale via intra.

Påskeferie

 • Skolen holder lukket mandag, tirsdag og onsdag før påskeferien. SFO og børnehave holder åben, dog med tilmelding således at personaletimerne udnyttes bedst mulig.

Introforløb omkring ungdomsuddannelserne for 8. klasse.

Arbejdslørdag.

 • To lørdage årligt er der arbejdslørdag på skolen.
  • Skolens forældre mødes til fælles morgenmad, frokost og kaffe og deltager i forskellige praktiske opgaver.
 • Praktisk udvalg i bestyrelsen står for arrangementet.
 • Det foregår normalt fra kl. 9.00 til kl.16.00
 • Børn må gerne komme med på disse dage.
 • Medbring gerne værktøj.

Vindblæs Friskoles generalforsamling.

 • Der indkaldes skriftligt til generalforsamlingen.
 • Skoleleder og skolebestyrelsesformanden samt skolens tilsynsførende beretter omkring
 • skolens økonomi, fremtid mm.

Maj

Fyraftensmøde for kommende 0. kl. børn og forældre.

 • Invitation følger på Intra.
 • Møde med skoleleder, børnehaveklasseleder og SFO-leder.
 • Mødet er tidssat til kl.17.00-18.30.

Konfirmation.

 • 7. kl. går til konfirmationsforberedelse i Falslev præstegård tirsdag eftermiddag og et par hele temadage. Plan lægges af præsten efter aftale med skolen.
 • Eleverne sørger selv for transport til og fra præstegården.

Sidste skoledag for 9. kl.

 • Sidste dag før læseferien.
 • Der er normal undervisning de første to lektioner, hvorefter der afholdes afslutning med 9. klasse
 • Husk skiftetøj og håndklæde, da der er tradition for at afslutte dagen med vandkamp.
 • Der vil være timer i afgangsprøvefagene i juni måned for 9. klasse.

Juni

Translokation.

 • Skoleleder og klasselæreren for 9. klasse står for arrangementet.
 • Afskedsmiddag med taler og sange. Uddeling af afgangsprøvebeviser.
 • Forældre og skolens personale er inviteret.

Skolefest.

 • Torsdag aften før sommerferien. Skoledagen afvikles fra sidst på eftermiddagen.
 • Der er ingen skolegang om dagen, men Fristedet og Frimærket holder åbent.
 • Efter forestillingen kan der købes mad og drikkevarer.
 • Støtteforeningen står for arrangementet.
 • 5. klasses forældre hjælper med oprydning efter spisningen.

Lejrskoleuge

 • 0. - 5. klasse holder lejrskole sammen på skolen. 1-2 overnatninger.
 • 6. og 7. klasse tager på lejrskole på Sydslesvig/Bornholm

Sidste skoledag før sommerferien.

 • Sidste fredag i juni.
 • Information om mødetid mm. vil komme på Intra.
 • Dagens indhold: Klasserne er sammen med klasselæreren. Man ønsker god ferie og afslutter
 • i musiklokalet med fællessang.

Rengøringslørdag.

 • Forældre møder ind ifølge rulleplan – se intra.
 • Det er ikke en dag for de yngste skolebørn. De ældste kan godt være med til hovedrengøringen.

Juli

Sommerferie

August/September

Skolestart.

 • Vi følger den kommunale plan for skolestart. Se intra, hvis der er tvivl.

København 8. klasse

Tur til udlandet 9. klasse

Arbejdslørdag.

 • Se mere info under 'April'

Forældremøder i alle klasser.

 • Datoer lægges ud på intra.

Fripladsansøgning

Senest 1. september skal ansøgning være på kontoret. Ring eventuelt til kontoret.

Oktober/November

Efterårsferie i uge 42.

 • Fristedet og Frimærket holder åbent efter aftale.

Erhvervspraktik for 8. klasse

 • uge 44.

Skole/hjem samtaler.

 • Der bliver mulighed for tilmelding på Intra.

Forældrerepræsentanterne holder møde.

December

Klip og klister.

 • Fredag formiddag før 1. søndag i advent
 • Det er en klasselærerdag.
 • Forældre, bedsteforældre og andre familiemedlemmer er velkomne til at komme og hygge.
 • Alle elever julepynter skolen.

Julestue – alle børn deltager

 • Fredag eftermiddag inden 1. søndag i advent. Nærmere info følger.
 • Alle er velkomne.
 • Musikskolen afholder deres julekoncert
 • Der vil være tombola, fiskedam, boder med salg af bl.a. dekorationer, gløgg og æbleskiver mm.
 • Pengene fra salget går til skolen.

Juleafslutning.

 • Vi går alle til Vindblæs Kirke til en Julegudstjeneste.
 • Herefter er der hygge i klasserne. Formiddagen afsluttes med fællessang i musiklokalet.
 • Forældre, søskende, bedsteforældre m.fl. er velkomne.
 • Info om mødetid vil kunne findes på Intra.

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen