​Årets gang

​Her finder i en oversigt over faste begivenheder i løbet af året.

August/September

Skolestart.

 • Vi følger den kommunale plan for skolestart. Se intra, hvis der er tvivl.

København 8. klasse

 • 3 dages tur til København
 • Dato varierer fra år til år

Tur til udlandet 9. klasse

 • 5 dages tur til udlandet
 • Dato varierer fra år til år

Arbejdslørdag

 • To lørdage årligt er der arbejdslørdag på skolen
 • Skolens forældre mødes til fælles morgenmad, frokost og kaffe og deltager i forskellige praktiske opgaver
 • Praktisk udvalg i bestyrelsen står for arrangementet
 • Det foregår normalt fra kl. 9.00 til kl.16.00
 • Børn må gerne komme med på disse dage
 • Medbring gerne værktøj - se info fra bestyrelsens kontaktperson

Forældremøder i alle klasser

 • Datoer lægges ud på intra

Fripladsansøgning

Senest 1. september skal ansøgning være på kontoret. Ring eventuelt til kontoret ved spørgsmål

Oktober/November

Efterårsferie i uge 42.

 • Fristedet og Frimærket holder åbent efter aftale

Skole/hjem samtaler

 • Datoer og tilmelding på Intra

Forældrerepræsentanterne holder møde med skolebestyrelsesrepræsentanterne

December

Klip og klister.

 • Torsdag eller fredag før 1. søndag i advent
 • Det er en klasselærerdag
 • Forældre, bedsteforældre og andre familiemedlemmer er velkomne til at komme og hygge
 • Alle elever julepynter skolen

Julestue – alle børn deltager

 • Fredag eftermiddag inden 1. søndag i advent. Nærmere info følger
 • Alle er velkomne
 • Der vil være tombola, fiskedam, boder med salg af bl.a. dekorationer, gløgg og æbleskiver mm
 • Pengene fra salget går til skolen

Terminsprøver

 • 8. og 9.kl laver skr. terminsprøver i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag
 • Plan følger på intra

Juleafslutning

 • Vi går alle til Vindblæs Kirke til Julegudstjeneste
 • Herefter er der hygge i klasserne
 • Forældre, søskende, bedsteforældre m.fl. er velkomne
 • Info om mødetid vil kunne findes på Intra

Januar

Projektopgave

 • 8. og 9.kl arbejder med projektopgave, som afsluttes med en fremlæggelse
 • 9.kl kan vælge at få deres karakter påført deres eksamensbevis

Februar

Musical

 • Tirsdag i 5. og 6. lektion orienteres eleverne om årets musical
 • Musicalugerne starter onsdag i uge 5
 • Alle fra 0. til 9. klasse samt Troldebo fra børnehaven deltager i forløbet
 • Ændrede mødetider – Mere information på Intra
 • Premiere torsdag aften i uge 6
 • Onsdag formiddag afholdes generalprøve for alle interesserede
 • 2. klasses forældre bager til fælles kagebord
 • Bestyrelsen står for at samle penge ind for kage og kaffe
 • 6. klasse sælger is og sodavand
 • Oprydning efter kaffebord står 7. klasse og deres forældre for

Fastelavn/skakdag

 • 4. klasse arrangerer fastelavn for Frimærket, 0.-1.- 2.- og 3. klasse. Der vil komme en invitation på Intra. Dagen starter med udklædning i medbragt tøj og fælles sminkeværksted. Derefter afholder 4. klasse forskellige lege, konkurrencer og tøndeslagning. Ingen almindelig undervisning den dag for disse klasser
 • Resten af skolen afvikler en skakdag, som ender med kåring af den årlige skakmester.

Vinterferie i uge 7. Skole og SFO holder lukket

​​

Marts/April

Skole/hjem samtaler efter behov

 • Lærerne vil sende besked til de familier, vi har behov for at tale med
 • Der vil være mulighed for, at alle kan tilmelde sig en skole/hjemsamtale via intra

Påskeferie

 • Skolen holder lukket mandag, tirsdag og onsdag før påskeferien. SFO og børnehave holder åben, dog med tilmelding således at personaletimerne udnyttes bedst muligt

Introforløb omkring ungdomsuddannelserne for 8. klasse

 • Dato varierer fra år til år - hold øje med intra

Arbejdslørdag

 • To lørdage årligt er der arbejdslørdag på skolen
 • Skolens forældre mødes til fælles morgenmad, frokost og kaffe og deltager i forskellige praktiske opgaver
 • Praktisk udvalg i bestyrelsen står for arrangementet
 • Det foregår normalt fra kl. 9.00 til kl.16.00
 • Børn må gerne komme med på disse dage
 • Medbring gerne værktøj - se info fra bestyrelsens kontaktperson

Vindblæs Friskoles generalforsamling.

 • Der indkaldes skriftligt til generalforsamlingen
 • Generalforsamlingen indledes altid med fællesspisning, for de der har lyst
 • Skoleleder og skolebestyrelsesformanden samt skolens tilsynsførende beretter omkring skolens økonomi, fremtid mm.

Maj

Fyraftensmøde for kommende 0. kl. børn og forældre.

 • Møde med skoleleder, børnehaveklasseleder og SFO-leder
 • Invitation følger på Intra

Konfirmation.

 • 7. kl. går til konfirmationsforberedelse hele året i Falslev præstegård tirsdag eftermiddag samt et par hele tema- og emnedage. Planen lægges af præsten efter aftale med skolen og sendes til forældrene i august/september
 • Eleverne sørger selv for transport til og fra præstegården
 • Dato for konfirmation varierer fra år til år

Sidste skoledag for 9. kl.

 • Sidste dag før læseferien - dato varierer fra år til år
 • Der er normal undervisning de første to lektioner, hvorefter der afholdes afslutning med 9. klasse
 • Husk skiftetøj og håndklæde, da der er tradition for at afslutte dagen med vandkamp
 • 9.kl går til afgangsprøver i maj og juni måned

Juni

Translokation.

 • Skoleleder står for arrangementet
 • Afskedsmiddag med taler og sange samt uddeling af afgangsprøvebeviser
 • Forældre og skolens personale er inviteret

Lejrskoleuge

 • 0. - 5. klasse holder lejrskole sammen på skolen eller bytter med en anden friskole. 1-2 overnatninger
 • 6. og 7. klasse tager på lejrskole på Sydslesvig/Bornholm

Praktik 8.kl

 • 8.kl deltager i praktik, som arrangeres sammen med skolen
 • Eleverne ​skal selv finde en praktikplads i løbet af året. Hvis det ikke er muligt, hjælper skolen

Folkemødet på Bornholm

 • 8. og 9.kl deltager i folkemødet på Bornholm hvert 2. år - næste gang 2024
 • 9.kl prøver forsøges lagt, så det ikke karambolerer med folkemødet

Sidste skoledag før sommerferien.

 • Dato varierer fra år til år - se ferieplan på hjemmesiden
 • Plan for dagen kommer på intra

Rengøringslørdag.

 • Den første lørdag i skolernes sommerferie
 • Forældre møder ind ifølge rulleplan – se intra eller spørg klasserepræsentanten
 • Det er ikke en dag for de yngste skolebørn. De ældste kan godt være med til hovedrengøringen.

Juli

Sommerferie

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​ 22/23

August måned:

​8/8: Skolestart

9.-10/8: Introtur udskolingen 

17/8: 6.kl på tur til AROS

17/8: Bestyrelsesmøde

18/8: Sommerfest kl 17-20

23/8: Forældremøde udskoling og 1.kl

24/8: Frimærket på bustur

Uge 35: 9.kl tager til Berlin

30/8: Foreningsfestival 3.-4.kl

30/8: Forældremøde 3.kl

September

1/9: Forældremøde Frimærket

6/9: Naturens dag 1.-3.kl

6/9: Verdensholdet 4.-5.kl

7.-9/9: 8.kl tager til København

12/9: Forældremøde mellemtrin

17/9: Arbejdslørdag

19.-21/9: Foto på skolen og børnehaven

20/9: Omlagt dag: Trafik

22/9: Vikingeløb 7.kl

26/9: Bestyrelsesmøde

27/9: Aftenskole på AROS (7.-9.kl)

Oktober

3/10: Omlagt dag: Job og erhverv

Uge 41: Emneuge

14/10: Skolernes motionsdag

Uge 42: Efterårsferie

27/8: Halloweenarrangement på skolen

29/10: Halloween i børnehaven

November

3/11: 7.kl med præsterne i Viborg

5/11: Pædagogisk dag 

7/11: Bestyrelsesmøde

9/11: Rådet for sikker trafik

9/11: Uddannelsesaften 8.-9.kl

18/11: 3.-4.kl ved saltcenteret

21/11: Skolen i biografen 0.-2.kl

24/11: Juleklippedag

23/11: Aftenskole på Aalborg teater - Oliver Twist (7.-9.kl)

25/11: Julestue

December

Uge 50: T-prøver for 8.-9.kl

20/12: Juleafslutning

Januar

​Uge 2: 8.-9.kl arbejder med projekt

Februar

Uge 5 og 6: Teateruger

Torsdag 9/2: Præmiere og skolefest

Uge 7: Alle holder vinterferie

24/2: Fastelavn og Skakdag

Marts

Uge 13: Emneuge for hele skolen og Introkurser for 8.kl

31/3: Rynkebyløb

April

Uge 14: Påskeferie (SFO og børnehave er åben mandag-onsdag)

16/4: Konfirmation 7.kl elever

21/4: Omlagt dag: 1.hjælp

21/4: SSP-arrangement 7.-9.kl

25/4: Offentliggørelse af udtræk til eksamen

27/4: Generalforsamling med spisning

Maj

Uge 18: Skr. prøver starter

10/5: Omlagt dag: Kroppen

10/5: Aftenskole 7.-9.kl

17/5: Fællesspisning i børnehaven

26/5: 9.kl sidste skoledag

Juni

Uge 23: Lejrskoleuge og praktik for 8.kl

20/6: Dimission med spisning

23/6: Sidste skoledag inden sommerferien

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen