Virkelyst, menneskeværd og gensidigt samarbejde

Om fristedet

Rigtig mange af skolens yngste elever går i skolens fritidsordning - Fristedet, og her handler det om børnenes fritid.

I Fristedet bliver der dagligt givet tilbud om aktiviteter, men alfa og omega er, at det er børnenes fritid, så her skal der være mulighed for og tid til fordybelse i den enkelte leg. Det er fritid, så børnene skal selv kunne vælge, hvad de har lyst til at beskæftige sig med. De faste aktiviteter er frivillige og vi sætter legen i centrum.​

Det er vigtigt med den frie leg, da det er her socialiseringen finder sted. Den finder nemlig ikke i nær så udpræget grad sted i klasseværelset, og ligeledes ikke i voksen styret aktiviteter. Den fri leg indtager en central plads i tiden i Fristedet, hvor kammeratskabet på tværs af alder, klasse og køn dyrkes og udvikles.

Derfor har det også altid været skolens holdning, at det er meget vigtigt at give børnene mulighed for selv at vælge til og fra de daglige fastlagte tilbud, der gives i fritidsordningen. Fritidsordningen Fristedet skal være et sted, hvor børnene er glade og trygge. Det vores mål at give børnene et velfortjent ”frirum” i Fristedet. Et sted med positiv og åben atmosfære, så alle føler sig velkommen.

​Om SFO FRISTEDET

​I Fristedet prioriterer vi tid til samtale, at lytte og være nærværende i en til tider hektisk hverdag. I Fristedet er sammenspillet mellem mennesker i højsæde.

Respekten for det enkelte barn er i fokus i det pædagogiske arbejde. Vi tager udgangspunkt i børnenes resurser frem for begrænsninger. 

Forskellighed er en styrk i fællesskabet. Fristedet er en oase på tværs af alder, klasser og køn, hvor alle bidrager til at skabe et rart og godt fritidsmiljø. Det er vores mål at give børnene i Fristedet et velfortjent ”frirum”.

Et sted med en positiv og åben atmosfære, hvor alle skolens yngste som ældste børn føler sig trygge og velkommen. Det er "Fristedets" målsætning at skabe livsglæde med rum og respekt for det enkelte barns personlighed og interesse.

​Fysiske rammer

"Fristedet" er en integreret del af Friskolen. Ud over de lokaler, der bliver brugt af "Fristedet" har vi friskolens hal, sløjd og køkken til rådighed og vi deler udenomsareal og legeplads med friskolen. Da brug af naturen og udeliv er en del af aktivitetstilbuddet, anvendes også den nærliggende skov og å i det omfang det er muligt. Ligeledes benytter vi også den lokale idrætsforenings idræts plads.

Struktur i "Fristedet"

I Fristedet ønsker vi at skabe trygge rammer med forudsigelighed, struktur og ved vægtning af traditioner. Dét, at vide hvad dagen indeholder, kan være med til at skabe forventning og glæde hos børnene, og dermed skabe de bedste betingelser for at få en god dag.

Vores overordnet dagsstruktur ser således ud:

 • Fristedet har åbner kl. 06.30 alle hverdage
 • Medbragt morgenmad kan spiser i Fristedet indtil kl. 7.30
 • 8.05 Morgensamling for hele skolen. Fristedet lukker.
 • Skolens første time starter efter morgensang.
 • Efter skoletid åbner Fristedet.
 • aktiviteter/leg
 • Den medbragte eftermiddags madpakke spises i små grupper. Personalet minder børnene om eftermiddagsmadpakken.
 • Aktiviteter/leg
 • Fristedet lukker kl. 17.00/15.30 fredag​

Herudover afholder vi forskellige aktiviteter uden for SFO-tid. Dette kan f.eks. være julegaveværksted, filmaften, pige og drenge aften og forskellige kreative aktiviteter. Vores ugeplan ser således ud:

 • Mandag: Fri leg
 • Tirsdag: Fri leg og ”ud af huset aktivitet”.
 • Onsdag: Fri leg
 • Torsdag: Fri leg og ” ud af huset aktivitet”.
 • Fredag: Fri leg.​

Samarbejde​

Start i "Fristedet."

Alle børn vil forud for skolestart, modtage et brev fra Fristedet. Inden skolestart vil der i samarbejde med børnehaven blive planlagt besøg i SFO Fristedet. Op til skolestart vil i blive inviteres til et ”fyraftensmøde,” et fælles orienteringsmøde som afholdes sammen med Bh. Kl. læreren. Invitationen vil blive sendt til jer. Vi ved, at barnets overgang fra børnehave/hjem til skole og skolefritidsordningen kræver særlig opmærksomhed. Barnet bliver stillet overfor mange nye udfordringer, og det er derfor nødvendigt, at vi hjælper og støtter barnet og sammen med forældrene er ekstra opmærksomme på barnets situation Det er vigtigt, at vi møder hinanden med åbenhed, ærlighed og gennem gensidig respekt, for kun derved vil samarbejdet være værdifuldt. De vil i skolens ugebrevet eller direkte information via skoleintra, blive informeret generelt og omkring beskeder og aktiviteterne i Fristedet. Desuden fungerer skoleintra og mail som kommunikationsmiddel, men skulle I have spørgsmål og brug for yderligere informationer, er I altid velkommen til at sende en sms eller ringe og spørge.​

 • I Fristedet har vi fælles base udenfor, så giv derfor barnet praktisk tøj på som kan tåle lidt af hvert.
 • Giv dem tøj på efter årstiden, og lad evt. udetøj og regntøj ligge i en kasse garderoben, så barnet selv kan skifte.
 • Husk navn i barnets tøj, gummistøvler, sko, m.m.
 • Glemt tøj vil blive lagt i en kasse ved skolens hovedindgang. Ikke afhentet tøj doneres til Røde Kors.
 • ”Fristedet" er omfattet af den samme forsikring som skolen. Nærmere oplysninger kan fås på kontoret.
 • Barnet kan ikke som udgangspunkt benytte "Fristedets" telefon. Skal der aftales besøg hos kammerater må vi henstille til at det gøres hjemmefra, eller med accept til at barnet selv må lave legeaftaler via egen mobiltelefon.
 • Skolens politik vedrørende brug af mobiltelefoner er også gældende i "Fristedet". Dog kan barnet gives tilladelse til at benytte sin egen mobiltelefon efter aftale med Fristedets personale.
 • "Fristedet" har en mappe med oversigt over specielle aftaler for det enkelte barn.
 • Det er muligt at spise egen medbragte morgen. Forskellige morgenmadsprodukter og mælk kan opbevares i vores køkken.

​Den gode kontakt

Fristedet er en kontrolleret pasningsordning, og vi fører daglig kontrol med børnenes fremmøde.

Hvis der er ændrede aftaler om hente- og bringe tidspunkt, eller hvis børnene skal med en kammerat hjem el.lign. SKAL altid meddelelses til en SFOèn enten personligt, telefonisk, eller ved skriftlig besked.

Indmeldelse / udmeldelse

 • Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Indmeldelse kan ske mundtlig til Fristedets leder eller ved kontakt til skolens sekretær.
 • Udmelding skal ske pr. den 1. med en måneds varsel. Udmelding kan ske mundtligt til Fristedets leder eller ved kontakt til skolens sekretær.
 • Indmeldelse blanket Fristedet.​

​Åbningstider

Skolefritidsordningen Fristedet, er åben for alle skolens børn.

Åbningstider:

mandag – torsdag: 6.30 – 08.00 og 12.55 – 17.00 fredag: 6.30 – 08.00 og 12.55 – 15.30

​Lukkedage

På øvrige skolefridage (i skoleferier) vil der være udvidet samarbejde med børnehaven Frimærket omkring pasning. Dette for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Man vil altid få besked herom ca. et par uger i forvejen.

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Vi besvarer henvendelser inden for 1-3 hverdage.

Felter markeret med * skal besvares.

Firmainformation​

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup, 8970 Havndal

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Åbningstider:
Mandag – fredag: 08.00 – 16.00

Der​ tages forbehold for eventuelle ændringer.

Telefontider​:

Mandag – fredag: 07.30 – 15.00

Henvendelser uden for åbningstider bedes sendes til Indsæt mail her.

CVR-nummer​: 43096117