Virkelyst, menneskeværd og gensidigt samarbejde

Sundhedspolitik

​​Vindblæs Friskole og børnehave Sundhedspolitik

​Generelt er børnene på Vindblæs Friskole sunde og har en god trivsel – Dette ønsker Vindblæs Skole at fastholde og udvikle i samarbejde med forældrene.

Skolens sundhedspolitik skal medvirke til at skabe optimale rammer for et sundt miljø samt indsatser, der motiverer til og gør det let for børn og unge at træffe sunde valg.

Vi ønsker at medvirke til at udvikle den enkeltes sundhedsvaner. Sundhed er vigtig for børn og unges trivsel, indlæringsevne samt den personlige og sociale udvikling. Således har indsatsen på sundhedsområdet en afsmittende virkning på skolens virke i øvrigt.

Vindblæs Friskole vil derfor

  • ​sikre eleverne mulighed for at vælge sund mad
  • ​sikre eleverne mulighed for at være fysisk aktive
  • ​signalere klare holdninger og regler vedrørende rygning, alkohol og andre rusmidler, samt arbejde for at forebygge rygestart og skabe et fornuftigt forhold til alkohol
  • ​sikre, at skolens arealer indbyder til fysisk udfoldelse

​Kosten kan påvirke sundheden, trivslen og indlæringsevnen negativt, hvis man spiser for meget, eller kosten har en forkert sammensætning.

Modsat kan en sund kost være med til at forbedre elevernes sundhed, trivsel og indlæringsevne.

Dagens første måltid er samtidig et yderst vigtigt måltid, hvor grundlaget for resten af dagen lægges. Man kan sige, at det er afgørende at ”der er brændstof på motoren” fra morgenstunden. Skolen forventer derfor, at forældrene sørger for, at eleverne får et godt og sundt morgenmåltid.

Mens eleverne er på skolen, ser vi det som skolens opgave, at der er let tilgang til frisk og koldt vand. Hvilket eleverne kan hente i skolens køkken. Så uanset hvor man er på skolen, er der adgang til frisk og koldt vand.

Skoleboden tilbyder mad et par gange om ugen til en pris, som er overkommelig. Et måltid, som er et supplement til en fornuftig madpakke.

Desuden undervises der gennem hele elevens skoleforløb i, hvad sund kost er, og hvilken betydning, det har for den enkelte. Vi sikrer, at eleverne er fysisk aktive. Dette sker bl.a. igennem trivselsdage på skolen, hvor der vil være fokus på leg og bevægelse på tværs af klassetrin.

Ligeledes råder SFOen over hallen efter skoletid, hvor der ligeledes tilbydes fysiske aktiviteter.

En del af det at eleverne får brugt deres krop og får nogle gode sociale oplevelser med deres skolekammerater er, at skolens arealer indbyder eleverne til at være fysisk aktive i frikvartererne.

Vi arbejder på og prioriterer at vedligeholde de nuværende gode muligheder for bevægelse i frikvartererne.

​​

Fysisk inaktivitet øger risikoen for en lang række såkaldte folkesygdomme, samt er med til at forringe livskvaliteten generelt. Gode og sunde motionsvaner indlæres allerede i barndommen. Det er derfor vigtigt, at eleverne oplever glæden ved fysisk aktivitet.

Forældrene kan støtte op ved at opmuntre børnene til at tage del i fritidsaktiviteter, der bidrager til at gøre eleverne fysisk aktive.

Skolen har samtidig et ansvar for, at eleverne har mulighed for at bevæge sig og opleve glæden derved i den tid, de tilbringer på skolen. Vi har derfor en række initiativer, der støtter op om denne målsætning.

På skolen anvender vi blandt andet følgende tiltag:

  • ​Bevægelse i undervisningen på alle årgange
  • ​Klasselærerdage/fagdage
  • ​Motionsdage
  • Deltagelse i kommunale idrætsaktiviteter sammen med andre fri- og folkeskoler

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Vi besvarer henvendelser inden for 1-3 hverdage.

Felter markeret med * skal besvares.

Firmainformation​

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup, 8970 Havndal

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Åbningstider:
Mandag – fredag: 08.00 – 16.00

Der​ tages forbehold for eventuelle ændringer.

Telefontider​:

Mandag – fredag: 07.30 – 15.00

Henvendelser uden for åbningstider bedes sendes til Indsæt mail her.

CVR-nummer​: 43096117