Pædagogisk grundlag

Vores skole skal give plads til det enkelte barn, sådan at det får mulighed for at udvikle og udfolde sine talenter, men samtidig skal børnene forstå, at de selv er vigtige bidragsydere til, at der er plads til alle på skolen. Børnene skal derfor lære respekt for andre mennesker og forstå, at det enkelte menneske har et medansvar for de andre. Undervisningen tilrettelægges i øvrigt under hensyntagen til den enkeltes modenhed og evner gennem differentiering.

Skolen skal give mulighed for, at børnene gennem skoleforløbet når et fagligt niveau, der sikrer, at de har mulighed for at gennemføre deres videre uddannelsesforløb.

De kreative elementer er en vigtig del af friskolens dagligdag i alle fag, således at undervisningen planlægges ud fra princippet om ”det hele menneske” – læring gennem alle sanser. Gennem de musisk/kreative aktiviteter kan fantasien og initiativet få frit løb.

Gennem undervisningen og dennes tilrettelæggelse ønsker vi at udvikle børnene selvdisciplin, ansvar og evne til at arbejde i et fællesskab.

Undervisningen skal lægge op til, støtte og udvikle barnets naturlige nysgerrighed, således at evnen til at stille relevante og konstruktive spørgsmål trænes fx gennem samtale. På denne måde udvikles også barnets formuleringsevne. Projektarbejde både i klasserne og på tværs af klasserne i grupper eller selvstændigt, hvor eleverne selv er med til at formulere og beskrive de problemstillinger, de skal arbejde med, ligger også i naturlig forlængelse heraf. Ved en aktiv evaluering - herunder hjælp til selvevaluering – sikres barnet mulighed for at få indsigt i arbejdsprocesser og betydningen af egen indsats i arbejdet. Det koster en indsats at opnå konkrete og synlige resultater.

På baggrund af personalets iagttagelser i det daglige arbejde på skolen vælger skolens personale indsatsområder, som der arbejdes særligt med, fx omgangstonen/sproget mellem børnene, miljøet på gangene eller lignende. Det betyder, at skolen blander sig i den almindelige opdragelse af børnene, fordi vi har valgt, at vi gerne vil være med til, at de børn, der forlader Vindblæs Friskole, har lært at begå sig på en ordentlig måde overfor andre mennesker.

Den mundtlige fortælling har en central plads i undervisningen. Herigennem stimuleres børnenes indlevelsesevne og fantasi.

Undervisningen tilrettelægges således, at børnene vænner sig til at være med til at tage et ansvar. Dette sker fx ved at børnene er med til at holde skolen ren og ved at de fra 4. klasse er vælger repræsentanter til elevrådet.

Til hver klasse er knyttet en primær lærer og en sekundær lærer, der sammen med klassens øvrige lærere udgør et team. Ved tilrettelæggelsen af undervisningen tages der hensyn til, at de yngste børn har behov for ikke at skulle forholde sig til et for stort antal voksne, hvorfor klasselæreren normalt har de små klasser til forholdsvis mange timer og fag.

Vi har valgt at inddele skoleforløbet i tre hovedfaser:

  • Børnehaveklasse til og med 3. klasse (Indskolingen)
  • 4. klasse til og med 6. klasse (mellemtrinnet)
  • 7. klasse til og med 9. klasse (Udskolingen)

Lærerne og lederen af børnehaveklassen arbejder i teams sammen om tilrettelæggelsen af undervisningen i disse grupper. Normalt vil en klasse skifte klasselærer i forbindelse med overgangen mellem de enkelte faser. Da de fleste lærere på skolen har undervisning i alle tre faser, vil børnene have et godt kendskab til de fleste af skolens lærere.

​​

Få et indblik i

vores dagligdag

Følg med på Vindblæs Friskoles Facebookside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder og gode historier fra dagligdagen.

Kalender​ 22/23

August måned:

​8/8: Skolestart

9.-10/8: Introtur udskolingen 

17/8: 6.kl på tur til AROS

17/8: Bestyrelsesmøde

18/8: Sommerfest kl 17-20

23/8: Forældremøde udskoling og 1.kl

24/8: Frimærket på bustur

Uge 35: 9.kl tager til Berlin

30/8: Foreningsfestival 3.-4.kl

30/8: Forældremøde 3.kl

September

1/9: Forældremøde Frimærket

6/9: Naturens dag 1.-3.kl

6/9: Verdensholdet 4.-5.kl

7.-9/9: 8.kl tager til København

12/9: Forældremøde mellemtrin

17/9: Arbejdslørdag

19.-21/9: Foto på skolen og børnehaven

20/9: Omlagt dag: Trafik

22/9: Vikingeløb 7.kl

26/9: Bestyrelsesmøde

27/9: Aftenskole på AROS (7.-9.kl)

Oktober

3/10: Omlagt dag: Job og erhverv

Uge 41: Emneuge

14/10: Skolernes motionsdag

Uge 42: Efterårsferie

27/8: Halloweenarrangement på skolen

29/10: Halloween i børnehaven

November

3/11: 7.kl med præsterne i Viborg

5/11: Pædagogisk dag 

7/11: Bestyrelsesmøde

9/11: Rådet for sikker trafik

9/11: Uddannelsesaften 8.-9.kl

18/11: 3.-4.kl ved saltcenteret

21/11: Skolen i biografen 0.-2.kl

24/11: Juleklippedag

23/11: Aftenskole på Aalborg teater - Oliver Twist (7.-9.kl)

25/11: Julestue

December

Uge 50: T-prøver for 8.-9.kl

20/12: Juleafslutning

Januar

​Uge 2: 8.-9.kl arbejder med projekt

Februar

Uge 5 og 6: Teateruger

Torsdag 9/2: Præmiere og skolefest

Uge 7: Alle holder vinterferie

24/2: Fastelavn og Skakdag

Marts

Uge 13: Emneuge for hele skolen og Introkurser for 8.kl

31/3: Rynkebyløb

April

Uge 14: Påskeferie (SFO og børnehave er åben mandag-onsdag)

16/4: Konfirmation 7.kl elever

21/4: Omlagt dag: 1.hjælp

21/4: SSP-arrangement 7.-9.kl

25/4: Offentliggørelse af udtræk til eksamen

27/4: Generalforsamling med spisning

Maj

Uge 18: Skr. prøver starter

10/5: Omlagt dag: Kroppen

10/5: Aftenskole 7.-9.kl

17/5: Fællesspisning i børnehaven

26/5: 9.kl sidste skoledag

Juni

Uge 23: Lejrskoleuge og praktik for 8.kl

20/6: Dimission med spisning

23/6: Sidste skoledag inden sommerferien

Tilmeld ugebrevet

Hver uge udsender vi et ugebrev om ugen der er gået på vores friskole. Hvis ikke du modtager det, så tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Adresse

Vindblæs Friskole

Norupvej 75, Norup

8970 Havndal

CVR: 43096117

Kontakt os

☎ Tlf.: 98 58 32 99

✉ E-mail: mail@vindblaes.dk

Links

Her ligger skolen